Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 ROK

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2014:

PDFOświadczenie majątkowe - Matkowska Edyta.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Lew Alicja.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Idzi Elżbieta.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Hendrysiak Bożena.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Białkowska Bożena.pdf
 

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2014:

PDFOświadczenie majątkowe - Żyła Ireneusz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Zbroszczyk Zofia.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Sławska Katarzyna.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Piasecka Alicja.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Piasecka Alicja - korekta.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Moniuszko-Czuczwara Ewelina.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Małaczyńska Helena.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Kramarz Stanisława.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Kotarski Zenon.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Kołodziej Zofia.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Gil Roman.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Czochór Mariola.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Bodzioch Anna.pdf
 

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014:

PDFOświadczenie majątkowe - Warga Jacek.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Sołtys Grzegorz.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Prowideniec Józef.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Nowak Jan.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Mikołajczyk Marian.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Matkowski Roman.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kurek Sebastian.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kułakiewicz Andrzej.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kołodziej Zbigniew.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Jachym Zbigniew.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Grześkowicz Zygmunt.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Działański Mieczysław.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Dutkiewicz Halina.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Chrzanowski Albin.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Białkowski Krzysztof.pdf
 

Oświadczenia radnych złożone w związku z wyborem na kadencę 2014-2018:

PDFOświadczenie majątkowe - Warga Jacek.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Sołtys Grzegorz.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Prowideniec Józef.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Nowak Jan.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Mikołajczyk Marian.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Matkowski Roman.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kurek Sebastian.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kułakiewicz Piotr.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kołodziej Zbigniew.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Jachym Zbigniew.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Grześkowicz Józef.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Działański Mieczysław.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Dutkiewicz Halina.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Chrzanowski Albin.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Białkowski Stanisław.pdf
 

Oświadczenia radnych złożone na zakończenie kadencji 2010-2014:

PDFOświadczenie majątkowe - Adamski Adam.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Białkowski Krzysztof.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Białkowski Krzysztof - dodatkowe.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Chrzanowski Albin.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Działański Mieczysław.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Grześkowicz Zygmunt.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kołodziej Zbigniew.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Kurek Sebastian.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Leszczyński Grzegorz.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Łaźniowski Jarosław.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Matkowski Roman.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Matysik Radosław.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Prowideniec Józef.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Przysiężny Michał.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Wojtowicz Elżbieta.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Nowak Jan.pdf


Oświadczenia majątkowe składane w ciagu roku:

PDFOświadczenie majątkowe - Białek Małgorzata z 02.09.2014 r..pdf - oświadczenie złożone po cofnięciu upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych

PDFOświadczenie majątkowe - Zbroszczyk Zofia.pdf - oświadczenie złożone w związku z powierzeniem obowiązków Skarbnika Gminy

PDFOświadczenie majątkowe - Lew Alicja.pdf - oświadczenie złożone w związku z powierzeniem obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

PDFOświadczenie majątkowe - Kotarski Zenon.pdf - oświadczenie złożone na zakończenie kadencji Wójta Gminy

PDFOświadczenie majątkowe - Kotarski Zenon.pdf - oświadczenie złożone w związku z wyborem na Wójta Gminy

Wersja XML