Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY KW OP1U/00071781/6

Domaszowice, dnia 07.01.2015 r.

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  dzierżawy

 

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.2.2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku. Wójt Gminy wyznacza do dzierżawy:

  1. Działkę numer 5/59  o pow. 3,0001 ha, karta mapy 3, KW OP1U/00071781/6 w obrębie Domaszowice.

W planie  zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice  teren oznaczony jest symbolem 2US – tereny usług  sportu i rekreacji.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 1,2852 q żyta

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice na okres 21 dni tj od dnia 07 stycznia 2015 do 29 stycznia 2015 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

     Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

Domaszowice

Wersja XML