Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie cenowe - zakup tłucznia

                             

Domaszowice, dnia 27.04.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Przedmiot zamówienia Zakup kruszywa granitowego – mieszanka 0-31 oraz 0-63 mm wraz z transportem. Łączna ilość: 884 t

Miejsce dostawy:

- Dziedzice – 156 t

- Woskowice Górne – 78 t

- Polkowskie – 52 t

- Gręboszów – 130 t

- Siemysłów – 104 t

- Nowa Wieś – 26 t

- Strzelce – 234 t

- Domaszowice – 104 t.

 1. Termin realizacji zamówienia maj – wrzesień 2015 r.
 2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 1. Termin złożenia oferty: do 5 maja 2015 r.
 2. Warunki płatności: przelew 14 dni
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 t kruszywa wraz z transportem.

 

   Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                                                      Marta Morga

 

Wersja XML