Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem

Brak opisu obrazka

Zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem” realizowane było w latach 2010-2012 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania ogółem wyniosła 610.024,11 zł. w tym dofinansowanie 374.219,00 zł. Zakres wykonanych prac obejmował generalny remont świetlicy, jej przebudowę i rozbudowę a także zakup wyposażenia do sali, kuchni i sanitariatów. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DELTA”  Krzysztof Brzózka i Damian Brzózka z Kluczborka.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML