Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2015 ROK

 

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015:

PDFóświadczenie majątkowe Zygmunt Grześkowicz.pdf
PDFóświadczenie majątkowe Roman Matkowski.pdf
PDFóświadczenie majątkowe Mieczysław Działański.pdf
PDFóświadczenie majątkowe Halina Dutkiewicz.pdf
PDFóświadczenie majatkowe Zbigniew Jachym.pdf
PDFóświadczenie majatkowe Krzysztof Białkowski.pdf
PDFóświadczenie majatkowe Jan Nowak.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 r Andrzej Kułakiewicz.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Zbigniew Kołodziej.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Sebastian Kurek.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Józef Prowideniec.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Jacek Warga.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Grzegorz Sołtys.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Albin Chrzanowski.pdf
PDFOświadczenie majatkowe Marian Mikolajczyk.pdf

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2015:

PDFóświadczenie majątkowe Zenon Kotarski.pdf
PDFoświadczenie majątkowe Ewelina Moniuszko-Czuczwara.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 r Sylwia Matuszek.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 r Ireneusz Żyła.pdf
PDFoświadczenie majatkowe Alicja Piasecka.pdf

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2015:

PDFOświadczenie majątkowe Bożena Hendrysiak.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Bożena Białkowska.pdfPDFUzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2015 r Bożena Białkowska.pdf
PDFOświadczenie majątkowe Alicja Lew.pdf
PDFOświadczenie majatkowe Elżbieta Idzi.pdf
PDFOświadczenie majatkowe Edyta Matkowska.pdf

 

Oświadczenia majątkowe składane w ciagu roku:

- oświadczenia złożone w związku z cofnieciem upoważnienia do podpisywnia decyzji:

PDFOświadczenie majątkowe - Zofia Kołodziej.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Stanisława Kramarz.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Roman Gil.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Mariola Czochór.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Katarzyna Sławska.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Helena Małaczyńska.pdf
PDFOświadczenie majątkowe - Anna Bodzioch.pdf

PDFOświadczenie majątkowe - Bożena Białkowska.pdf - oświadczenie złożone w związku z powierzeniem obowiązków Kierownika OPS

PDFOświadczenie majątkowe - Zofia Zbroszczyk.pdf - oświadczenie złożone w związku z zakończeniem powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy

Wersja XML