Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - wywóz nieczystości

                             Domaszowice, dnia 15.01.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. Przedmiot zamówienia

        Wywóz nieczystości płynnych z budynków Urzędu Gminy Domaszowice w roku 2016.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016 r.
 2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 1. Termin złożenia oferty: do 20 stycznia 2016 r.
 2. Warunki płatności: przelew 14 dni
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 kurs ( 10 m3 plus transport) wywozu nieczystości płynnych.
 4. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

 

 

Wójt Gminy Domaszowice

         Zenon Kotarski

               / - /

Wersja XML