Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00065928/4, OP1U/00065928/4, OP1U/00036401/2, OP1U/00036401/2, OP1U/00077713/1 W MIEJSCOWOŚCIACH NOWA WIEŚ, ZOFIJÓWKA I DOMASZOWICE

  Domaszowice 2016-10-04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.86.2016 z dnia 26 września 2016 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane obejmujące: 

 - działki numer 56/2 o pow. 0,7886 ha, położona w obrębie Nowa Wieś, z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00065928/4.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem ML-tereny zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 39 380,91 zł brutto

- działki numer 79/5  o pow. 1,5756 ha, położona w obrębie Nowa Wieś, z karty mapy 1, posiadające urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00065928/4.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren  oznaczony jest symbolem W-tereny wód otwartych, ZZ-tereny użytków zielonych, ZL- tereny lasów.

Cena nieruchomości: 40 493,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Nowa Wieś na okres 6 tygodni tj. od dnia 4 października 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 15 listopada  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.          

Wójt Gminy

 Zenon Kotarski


Domaszowice 2016-10-04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.82.2016 z dnia 19 września 2016 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane obejmujące:

- działki numer 24/4 o pow. 0,9747 ha, położona w obrębie Zofijówka, z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00036401/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren  oznaczony jest symbolem ZL-tereny lasów.

Cena nieruchomości: 39 563,00 zł

- działki numer 24/3 o pow. 0,1821 ha, położona w obrębie Zofijówka, z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00036401/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren  oznaczony jest symbolem ZL-tereny lasów.

Cena nieruchomości: 6 756,00 zł 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Zofijówka na okres 6 tygodni tj. od dnia 4 października 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 15 listopada  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.           

Wójt Gminy

Zenon Kotarski


Domaszowice 2016-10-04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.84.2016 z dnia 19 września 2016 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej nieruchomości niezabudowanej:

- działka numer 350/5 o pow. 0,0215 ha, położona w obrębie Domaszowice, z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00077713/1.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 5MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena nieruchomości: 3 993,81  zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Domaszowice na okres 6 tygodni tj. od dnia 4 października 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 15 listopada 2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Wersja XML