Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Siemysłów

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

PDFInformacja z otwarcia.pdf

 

PDFzmiana ogłoszenia.pdf

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ.doc

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty + załączniki - po zmianach.docx

 

PDFogłoszenie.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty + załączniki.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

 

Wersja XML