Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice"

PDFprotokół.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz wykonywanych usług.doc

DOCzałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz osób.doc

PDFzałącznik nr 5 do zapytania ofertowego - projekt umowy.pdf

Wersja XML