Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja Wójta Gminy Domaszowice

o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Domaszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Lp.

Data  wpływu  wystąpienia do Urzędu

Nazwa oraz numer w rejestrze podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie

Wskazanie oczekiwanego sposób rozstrzygnięcia

Skan wystąpienia

I

II

III

IV

V

1.

07.09.2018 r.

Artur Brylikowski nr 00351

Grupa lobbingowa

Grass Roots Lobbing sp. z o.o. oraz Cannabis House sp. z o.o.

 

  1. Wydanie informacji o ilości umów, powierzchni oraz komu zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na rok 2018.
  2. Zamieszczenie wniosku ogłoszenia na stronie www/BIP Urzędu jak również wywieszenie w formie papierowej na terenie Urzędu na tablicy ogłoszeń.
  3. Dodatkowo odpowiedź na pytania:

- czy Urząd dysponuje informacjami odnośnie dostępności gruntów mieszczących się w granicach administracyjnych Urzędu wymagających czy też nadających się do rekultywacji gleb?

- czy Urząd dysponuje lub też nie na ten cel środkami finansowymi w 2019 roku i w latach następnych?

- czy Urząd jest zainteresowany podjęciem współpracy związaną na przywróceniu terenów zdegradowanych co znacząco odbije się na poprawę sytuacji środowiskowej w rejonie.

- o jakiej powierzchni są wyżej wspomniane grunty oraz pod jakimi numerami telefonu mogę uzyskać więcej informacji na temat dalszych rozmów konsultacyjnych w sprawie rekultywacji gleb tych o to terenów.

 

PDFWystąpienie07082018.pdf

Wersja XML