Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z I Sesji Rady Gminy Domaszowice dnia 23 listopada 2018 r. (kadencja 2018-23)

Protokół: PDFProtokół z I Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 23 listopada 2018 r.pdf

Przebieg obrad:

Obrady rozpoczęto 2018-11-23 o godz. 12:00:00, a zakończono o godz. 13:09:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska


1. Otwarcie sesji. (12:00:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (12:02:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (12:05:00)


4. Stwierdzenie kworum. (12:07:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (12:07:00)


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (12:09:00)


7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady. (12:39:00)


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. (12:57:00)


9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy. (13:09:00)


Zakończono sesję (13:09:00)

Wersja XML