Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z II Sesji Rady Gminy Domaszowice dnia 04 grudnia 2018 r. (kadencja 2018-23)

Protokół: PDFProtokół z II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 r.pdf

Przebieg obrad Sesji:

Obrady rozpoczęto 2018-12-04 o godz. 13:00:54, a zakończono o godz. 15:18:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska


1. Otwarcie sesji (13:00:00)


2. Przyjęcie porządku obrad (13:03:00)

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (13:05:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad powtórne z powodów technicznych (13:08:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (13:08:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji (13:10:00)

Wyniki imienne:


4. Interpelackje i zapytania radnych (13:10:00)


5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym (13:10:00)


6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym (13:11:00)


7. Informacja z analiza oświadczeń majątkowych oraz o składaniu oświadczeń majątkowych radnych kadencji 2018-2023 (13:13:00)


8. Podjęcie uchwał w sprawie: (13:19:00)

       a. powołania Komisji Rewizyjnej (13:19:00)

Głosowanie nad zarządzeniem przerwy w obradach sesji (13:22:00)

Wyniki imienne:

Przerwano sesję (13:23:00)

Wznowiono sesję (2018-12-04 13:00:54)

Ilość obecnych na sali obrad: 15

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska

Głosowanie nad zamknięciem listy kadyndydatów do Komisji Rewizyjnej (13:41:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Rewizyjnej radnego Czesław Grabowski (13:43:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Rewizyjnej radnego Józefa Prowideńca (13:44:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja Kułakiewicza (13:45:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (13:50:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Mieczysław Działańskiego (13:52:00)

Wyniki imienne:

       b. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:53:00)

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 7 osobowego składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:54:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 7 osobowego składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:54:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Budżetu. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:57:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Andrzeja Kułakiewicza (13:59:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Ryszarda Rybka (14:00:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Krzysztofa Białkowskiego (14:00:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Mieczysława Działańskiego (14:01:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Józefa Prowideńca (14:01:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Haliny Dutkiewicz (14:02:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Zbigniewa Jachyma (14:02:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (14:04:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Krzysztofa Białkowskiego (14:05:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Zbigniewa Jachyma (14:05:00)

Wyniki imienne:

       c. powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:08:00)

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 7 osobowego składu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:09:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:11:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Czesława Grabowskiego (14:14:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Jacka Warga (14:15:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Annę Poprawę (14:16:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Grzegorza Sołtysa (14:16:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Albina Chrzanowskiego (14:17:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Dominiki Chrabańskiej (14:17:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Ryszarda Rybki (14:19:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:20:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Ryszarda Rybki (14:21:00)

Wyniki imienne:

grabowskiegoGłosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Czesława Grabowskiego (14:22:00)

Wyniki imienne:

       d. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:24:00)

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 5 osobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:25:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad ogłoszeniem 5 minutowej przerwy w obradach sesji (14:31:00)

Wyniki imienne:

Przerwano sesję (14:31:00)

Wznowiono sesję (2018-12-04 13:00:54)

Ilość obecnych na sali obrad: 15

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska

Głosowanie kandydata do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Anny Poprawy (14:39:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Dominiki Chrabańskiej (14:40:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie kandydata do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Jacka Wargi (14:42:00)

Wyniki imienne:

       e. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (14:45:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" (14:52:00)

Wyniki imienne:

       f. zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:53:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:58:00)

Wyniki imienne:

       g. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok (14:58:00)

Glosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2018 rok (15:08:00)

Wyniki imienne:


9. Wolne wnioski (15:09:00)


10. Zamknięcie obrad sesji (15:18:00)


Zakończono sesję (15:18:40)

Wersja XML