Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

 

INFORMACJA

URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY DOMASZOWICE

 dotycząca szkolenia obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informuję, że szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Domaszowice w następujących terminach:

 21  maja 2019 r. (wtorek), godz. 13.30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Domaszowicach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 we Włochach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Strzelcach

 21 maja 2019 r. (wtorek), godz. 15.00

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Polkowskiem

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Gręboszowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Siemysłowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Wielołęce

Bardzo proszę o obowiązkowe i punktualne przybycie członków obwodowych komisji wyborczych w terminach wskazanych powyżej.

 

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos


PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12.pdf


Komisarz Wyborczy w Opolu I

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

 

gm. Domaszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice:

 

1.

Marian Mikołajczyk - Przewodniczący

2.

Janusz Franciszek Tryk - Zastępca Przewodniczącego

3.

Dawid Stanisław Kaszycki - Członek

4.

Aleksandra Kiełtyka - Członek

5.

Małgorzata Magdalena Kula-Pietrzyk - Członek

6.

Justyna Jadwiga Matuszczyk - Członek

7.

Dariusz Andrzej Sas - Członek

8.

Hubert Bronisław Siepak - Członek

9.

Marzena Katarzyna Walas - Członek

 

 

gm. Domaszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Świetlica Parafialna we Włochach, Włochy 62, 46-146 Domaszowice:

 

1.

Paweł Marcin Walas - Przewodniczący

2.

Sylwia Bodzioch - Zastępca Przewodniczącego

3.

Joanna Matkowska - Członek

4.

Zofia Maria Matkowska - Członek

5.

Marcel Jan Rojowski - Członek

6.

Katarzyna Zalewska - Członek

7.

Bernadeta Maria Zawadzka - Członek

 

 

gm. Domaszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Strzelcach, Strzelce 52/4, 46-146 Domaszowice:

 

1.

Mariola Katarzyna Czochór - Przewodniczący

2.

Zdzisław Zbigniew Pukała - Zastępca Przewodniczącego

3.

Aneta Ewa Adamowicz - Członek

4.

Agnieszka Koniecka - Członek

5.

Maciej Marciniszyn - Członek

6.

Anna Regina Trela - Członek

7.

Emilia Wołczańska - Członek

 

 

gm. Domaszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Polkowskiem, Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice:

 

1.

Marta Małgorzata Morga - Przewodniczący

2.

Ewelina Krystyna Kubisiewicz - Zastępca Przewodniczącego

3.

Przemysław Jacek Gibas - Członek

4.

Krystyna Kasprzycka - Członek

5.

Agnieszka Danuta Marciniszyn - Członek

6.

Iwona Małgorzata Nowak - Członek

7.

Magdalena Teresa Stasiowska - Członek

 

 

gm. Domaszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Gręboszowie, Gręboszów 29/5, 46-146 Domaszowice:

 

1.

Renata Barbara Majewska - Przewodniczący

2.

Ewa Elżbieta Olejnik - Zastępca Przewodniczącego

3.

Jacek Droździel - Członek

4.

Sławomira Wanda Grześkowicz - Członek

5.

Wioleta Elżbieta Kozłowska - Członek

6.

Paulina Natalia Pawłowska-Zapała - Członek

7.

Edyta Urszula Rojowska - Członek

 

 

gm. Domaszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Siemysłowie, Siemysłów 11a, 46-146 Domaszowice:

 

1.

Magdalena Agnieszka Adamska-Nieśpiałowska - Przewodniczący

2.

Katarzyna Marzena Gołyska - Zastępca Przewodniczącego

3.

Katarzyna Dominika Feduch - Członek

4.

Marcin Adam Jurowski - Członek

5.

Dorota Kiełtyka - Członek

6.

Eugeniusz Mazur - Członek

7.

Piotr Krzysztof Walas - Członek

 

 

gm. Domaszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Strażnica OSP w Wielołęce, Wielołęka 23a, 46-146 Domaszowice:

 

1.

Przemysław Wiącek - Przewodniczący

2.

Aleksandra Elżbieta Krupińska - Zastępca Przewodniczącego

3.

Ewa Cicio - Członek

4.

Zygmunt Józef Grześkowicz - Członek

5.

Patrycja Agnieszka Melnarowicz - Członek

6.

Anna Piórkowska - Członek

7.

Justyna Magdalena Walas - Członek


PDFPierwsze_posiedzennia_ObKW_KW_I.pdf


PDFPostanowienie_KW_Opole_I_ObKW.pdf


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 28 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Domaszowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Opolu I informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:

-Nr 1, wliczbie 3,

-Nr 2, wliczbie 2,

-Nr 3, wliczbie 2,

-Nr 4, wliczbie 1,

-Nr 5, wliczbie 1,

-Nr 6, wliczbie 1,

-Nr 7, wliczbie 1,

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Opolu I

/-/ Cezary Obermajer


INFORMACJA

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO
dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w Urzędzie Gminy Domaszowice (sala ślubów)
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

Data dyżuru                                        Godziny dyżuru

11.04.2019 r. (czwartek)                        od 14:00 do 18:00

12.04.2019 r. (piątek)                             od 13:00 do 17:00

16.04.2019 r. (wtorek)                            od 12:30 do 16:30

18.04.2019 r. (czwartek)                        od   8:00 do 12:00

23.04.2019 r. (wtorek)                            od 11:30 do 15:30

26.04.2019 r. (piątek)                             od 7:30 do 9:30 oraz od 13:30 do 15:30

Dodatkowe dyżury: (w celu dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia br. godz. 11:00)

29.04.2019 (poniedziałek)               od 7:30 do 9:30

30.04.2019 (wtorek)                         od 13:00 do 15:30

 

W pozostałych godzinach pracy urzędu zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą
przyjmowane w Urzędzie Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 13

Urząd Gminy Domaszowice czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Urzędnik Wyborczy

    Bogusław Włos


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Domaszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Domaszowice wraz z przysiółkiem Zalesie i osadą Zalesie

Szkoła Podstawowa w Domaszowicach,

ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Włochy

Świetlica Parafialna we Włochach,

Włochy 62, 46-146 Domaszowice

3

Sołectwo Strzelce wraz z przysiółkiem Szerzyna

Świetlica Wiejska w Strzelcach,

Strzelce 52/4, 46-146 Domaszowice

4

Sołectwa: Polkowskie, Woskowice Górne wraz z przysiółkiem Świbne

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem, Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Sołectwo Gręboszów wraz z przysiółkami: Stary Gręboszów, Sułoszów i osadą Jarzębiec

Świetlica Wiejska w Gręboszowie,

Gręboszów 29/5, 46-146 Domaszowice

6

Sołectwo Siemysłów wraz z przysiółkami: Wielka Kolonia, Wygoda

Świetlica Wiejska w Siemysłowie,

Siemysłów 11a, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwa: Dziedzice, Wielołęka, Zofijówka, Nowa Wieś wraz z przysiółkiem Międzybrodzie

Strażnica OSP w Wielołęce,

Wielołęka 23a, 46-146 Domaszowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Domaszowice najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Domaszowice

 

Urszula MEDYK


Wykaz miejsc na obszarze gminy Domaszowice wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

§ 1. Wskazuje się następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych:

1. Domaszowice – Tablica na skwerze koło budynku Poczty Polskiej oraz stacji PKP

2. Wielołęka – Tablica na skwerze koło Strażnicy OSP

3. Włochy – Tablica na skwerze koło przystanku PKS

4. Strzelce – Tablica przy budynku Świetlicy

5. Siemysłów – Tablica na skwerze przy przystanku PKS

6. Gręboszów – Tablica na skwerze koło Kościoła

7. Woskowice Górne – Tablica na skwerze koło Kościoła

8. Polkowskie – Tablica przy przystanku PKS

9. Nowa Wieś – Tablica na budynku Świetlicy

10. Zofijówka – Przy tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

§ 2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice (www.bip.domaszowice.pl).

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk


PDFPostanowienie Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf

Wersja XML