Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK

PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r. Urząd Gminy Domaszowice.pdf

PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem.pdf

PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.pdf

PDFSprawozdanie finansowe za 2020 r. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach.pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK

Gmina Domaszowice

PDFInformacja dodatkowa 2019.pdf

PDFBilans 2019.pdf

PDFBilans z wykonania budżetu 2019.pdf

PDFRachunke zysków i strat 2019.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu 2019.pdf

Urząd Gminy Domaszowice

PDFBilans 2019 UG.pdf

PDFRachunek zysków i strat 2019 UG.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu 2019 UG.pdf

PDFInformacja dodatkowa 2019 UG.pdf

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

PDFBilans 2019 SPD.pdf

PDFRachunek zysków i strat 2019 SPD.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 SPD.pdf

PDFInformacja dodatkowa 2019 SPD.pdf

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem

PDFBilans 2019 SPP.pdf

PDFRachunek zysków i strat 2019 SPP.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 SPP.pdf

PDFInformacja dodatkowa 2019 SPP.pdf

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

PDFBilans 2019 PPD.pdf

PDFRachunek zysków i strat 2019 PPD.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 PPD.pdf

PDFInformacja dodatkowa PPD.pdf

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

PDFBILANS GBP 2019.pdf
PDFcit-8-28-_v1-0e_-1 za 2019.pdf
DOCInformacja dodatkowa za 2019 rok biblioteka.doc
PDFRachunek zysków i strat za 2019..pdf
 

 


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK

Gmina Domaszowice

PDFBilans.pdf

PDFBilans z wykonania budżetu.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Urząd Gminy Domaszowice

PDFBilans.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

PDFBilans.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem

PDFBilans.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

PDFBilans.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

PDFBilans.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

Wersja XML