Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/4d58fc3a-b844-4eb2-a20a-a6cd58aabff5

PDFinformacja o wyniku postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty + załączniki.doc

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy dla zad. 1.pdf

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy dla zad. 2.pdf

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy dla zad. 3.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - ilustracja graficzna tras.pdf

Wersja XML