Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Kierownik referatu

Marta Morga

pokój nr 5

tel. wew. 111

e-mail:

 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Jacek Majcher

pokój nr 10

tel. wew. 106

e-mail:

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego

Karolina Polak

pokój nr 5

tel. wew. 111

e-mail:

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska, przyrody i leśnictwa

Marcin Korecki

pokój nr 10

tel. wew. 106

e-mail:

Wersja XML