Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie zamiaru likwidacji SP w Polkowskiem

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Domaszowice zaprasza na zebranie w dniu 10 lutego 2020 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem.

Głównym tematem zebrania będzie zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

Wójt Gminy Domaszowice

Urszula Medyk

Wersja XML