Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacja potrzeb mieszkańców, posiadaczy gruntów na terenie Gminy Domaszowice oraz przyszłych inwestorów w zakresie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

Domaszowice, 08.06.2020 r.

Inwentaryzacja potrzeb mieszkańców, posiadaczy gruntów na terenie Gminy Domaszowice oraz przyszłych inwestorów w zakresie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców jak i też niwelując zaniedbania poprzednich włodarzy przystępujemy do prac związanych z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice. Aby ten dokument mógł służyć lokalnej społeczności i uwzględniał Państwa potrzeby w zakresie przyszłych inwestycji proszę wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności właścicieli, użytkowników gruntów z terenu Gminy Domaszowice, jak też przyszłych inwestorów o zgłaszanie swoich potrzeb, które wymagają zmiany przeznaczenia obecnej funkcji zagospodarowania konkretnych działek w studium na inne przeznaczenie. Wnioski w powyższym zakresie proszę składać w formie papierowej do Urzędu Gminy Domaszowice, Sekretariat, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice do dnia 31.07.2020 r. Jeżeli do Urzędu Gminy Domaszowice były składane wnioski w latach poprzednich proszę o ich ponowienie, co będzie potwierdzeniem, że wniosek jest nadal aktualny.

Z góry dziękuję wszystkim za współpracę nad tak ważnym, strategicznym dokumentem, którym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice.

       Z poważaniem

                                                                                                           Wójt Gminy Domaszowice

          Urszula Medyk

Wersja XML