Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZmiana SIWZ oraz ogłoszenia.pdf

PDFwyjaśnienia do SIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty + załączniki.doc

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Wersja XML