Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dniach wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Domaszowice w zamian za święta przypadające w soboty w 2020 roku

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.120.19.2020 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 24 lipca 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Domaszowice, dzień:

1) 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy
     w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r., który wypada w dzień wolny
     od pracy (sobota);      

2) 24 grudnia 2020 roku (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy
     w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r., który wypada w dzień wolny
     od pracy (sobota).

W związku z powyższym, informuję mieszkańców i interesantów, że Urząd Gminy Domaszowice będzie w te dni nieczynny.

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                               Urszula Medyk

Wersja XML