Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorzy do spraw dostępności:

I. Koordynator do spraw dostępności architektonicznej – Marta Morga – Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Zasobów Komunalnych

tel. 77 4 108 250,  4 108 285, wew. 111

e-mail: referat.inwestycji@domaszowice.pl

II. Koordynator do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – Cezary Biernacki – Podinspektor do spraw informatyki i ochrony danych osobowych

tel. 77 4 108 250,  4 108 285,  wew. 117

e-mail: informatyk@domaszowice.pl

Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;

  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;

  3. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PDFZarządzenie.OR.0050.99.2020.2020-09-11 w sprawie wyznaczenia koordynatorów dostępności.pdf

Wersja XML