Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja urzędu gminy i OPS w Domaszowicach

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA IV.pdf

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu IV.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla zad. 1

PDFSTWiORB - część budowlana.pdf

Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) dla zad. 2:

PDFProgram_Funkcjonalno_ Uzytkowy_Domaszowice_lb01aj.pdf

PDF01 opis prac instalacyjnych.pdf

PDF02 specyfikacja_systemu sze.pdf

PDF03 Tabela - wymogi dot. informacji nt. pomp ciepła.pdf

PDF05_sytuacja.pdf

PDF06_rzut_kotlowni.pdf

PDF07_zalacznik_starosta.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla zad. 2 (elementy pomocnicze):

PDFST-01.04-Domaszowice-PanelePV.pdf

PDFST-01.06-Domaszowice-Pompy-ciepla-powietrze-woda.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA III.pdf

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu III.pdf

PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.pdf

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu II.pdf

PDFAudyt energetyczny.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx

DOCXzałacznik nr 3 do oferty- grupa kapitałowa.docx

DOCXzalącznik nr 4 do oferty- zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx

PDFzałącznik nr 2 SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zad. 2.pdf

dokumentacja techniczno-budowlana:

PDFdocieplenie UG i OPS - opis.pdf

PDFElewacja OPS i Gminna biblioteka - 1A.pdf

PDFElewacja UG Domaszowice - 1A.pdf

PDFElewacja UG Domaszowice - 1B.pdf

PDFPROJEKT BUDOWLANY podjazd dla niepełnosprawnych UG.pdf

PDFPODJAZD OPS przyziemie.pdf

PDFPODJAZD UG przyziemie.pdf

PDFPODJAZDY WIDOKI.pdf

PDFFUNDAMENTY OPS.pdf

PDFFUNDAMENTY UG.pdf

przedmiary robót (elementy pomocnicze):

PDFzad. 1 - Docieplenie - OPS.pdf

PDFzad. 1 - Docieplenie - UG.pdf

PDFzad. 1 - Podjazd dla niepełnosprawnych - OPS.pdf

PDFzad. 1 - podjazd dla niepełnosprawnych - UG.pdf

PDFzad. 2 - Termomdernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach - część instalacyjna.pdf

Wersja XML