Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola Państowej Inspekcji Pracy - 2019 rok

PDFKontrola 26-27.11., 3, 12.12.2019 r. Nakaz PIP.pdf
PDFKontrola 26-27.11., 3, 12.12.2019 r. Wystąpienie PIP.pdf
PDFKontrola 26-27.11., 3,12.12.2019 r. Protokół kontroli PIP.pdf
 

Wersja XML