Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - równanie dróg gminnych

Domaszowice, dnia 20.07.2021 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych.

Przedmiot zamówienia:

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gruntowych w miejscowościach: Gręboszów, Nowa Wieś, Włochy.

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych, gruntowych – praca sprzętu: ładowarki, spycharki lub koparko-ładowarki (realizacja wniosków sołeckich w zakresie remontu dróg)

Łączna ilość godzin: ok. 60 godzin.

Podział prac do wykonania w poszczególnych sołectwach nastąpi po uzgodnieniu z zamawiającym.

Powyższy przedmiot zamówienia stanowi realizację zadań z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2021 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 28 lipca 2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 godz. usługi.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

 

                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                              Urszula Medyk

DOCXprojekt umowy.docx

DOCXklauzula RODO.docx

Wersja XML