Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2021 ROK

 

Oświadczenia majątkowe składane w ciągu bieżącego roku:

PDFOświadczenie majątkowe Jolanta Sławska.pdf

 PDFOświadczenie majątkowe - Monika Sobczyk.pdf -  w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta.

Wersja XML