Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola Wojewoda Opolski 2020 rok

PDFKontrola 11.09.2020 r. Wojewóda Opolski wystąpienie pokontrolne 7.10.2020 r..pdf

Wersja XML