Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA 2022 R.

Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Domaszowice PDFWysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ściekow w Gminie Domaszowice na okres 3 lat obowiązywania taryfy (luty 2022- styczeń 2025).pdf

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Domaszowice na okres 01.02.2022-31.01.2025 PDFGL.RZT.70.104.2021.pdf

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obwiązujące od 1 stycznia 2022 r. PDFUchwała.XXIX.232.2021.2021-11-23 w sprawie opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi.pdf

Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w 2022 roku PDFSP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf

Uchwała Rady Gminy Domaszowice w sprawie stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała.XXVIII.225.2021.2021-10-26 w sprawie stawki podatku od nieruchomości.pdf

Stawki podatku transportowego w 2022 roku PDFuchwalaxxx18620172017-11-30-w-sprawie-podatku-transportowego.pdf

Wersja XML