Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2012 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Domaszowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.:

 

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” w Domaszowicach  

ul. Kolejowa 3

46-146 Domaszowice

10 000 zł

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Domaszowice z wyłączeniem sportu szkolnego,

Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

50 000 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert spełniają wymogi formalne i prawne, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Cezary Biernacki
Data wytworzenia: 2012-02-06
Wersja XML