Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SYLWETKA WÓJTA

Wójt Gminy Domaszowice – Urszula Medyk
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, tel./fax 077 410 82 50, 410 82 85
e-mail


 W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 17.00.

Wersja XML