Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 27 czerwiec 2003r.

Na sesji podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr VII/39/03 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej garażem w miejscowości Domaszowice.
2. Uchwała Nr VII/40/03 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2000 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.
3. Uchwała Nr VII/41/03 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003r.
4. Uchwała Nr VII/42/03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5. Uchwała Nr VII/43/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego rewolwingowego w wysokości 250.000 zł.
6. Uchwała Nr VII/44/03 w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
7. Uchwała Nr VII/45/03 w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych gminy.
Wersja XML