Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 17 grudzień 2003r.

Na sesji podjęto uchwały :

1. Uchwała Nr XI/69/03 w sprawie zmiany Uchwały X/61/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnienia mieszkańców Gminy Domaszowice z podatku od posiadania psów w 2004r.

2. Uchwała Nr XI/70/03 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Domaszowice na lata 2002-2008.

3. Uchwała Nr XI/71/03 w sprawie zmiany uchwały Nr X/67/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 28 listopada 2003r. zm. Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Wersja XML