Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 29 grudzień 2003r.

Na sesji podjęto uchwały:

1.Uchwała Nr XII/72/03 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

2. Uchwała Nr XII/73/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów.

3. Uchwała Nr XII/74/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polkowskie.

4. Uchwała Nr XII/75/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2002 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Wersja XML