Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 27 luty 2004r.

Na sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr XIII/76/04 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów.

2. Uchwała Nr XIII/77/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2004.

3. Uchwała Nr XIII/78/04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

4. Uchwała Nr XIII/79/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego wysokość dodatku mieszkaniowego.

5. Uchwała Nr XIII/80/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.

6. Uchwała Nr XIII/81/04 w sprawie uchwalenia planu Rady Gminy w Domaszowicach na rok 2004.

7. Uchwała Nr XIII/82/04 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Domaszowicach.

 

Wersja XML