Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 29 czerwiec 2004r.

Na sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr XV/95/04 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji w latach 2007-2013.

2. Uchwała Nr XV/96/04 w sprawie przystąpienia Gminy Domaszowice do projektu „ eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

3. Uchwała Nr XV/97/04 w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Domaszowice.

4. Uchwała Nr XV/98/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

5. Uchwała Nr XV/99/04 w sprawie wyboru delegata Gminy Domaszowice na Walne Zebranie Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

6. Uchwała Nr XV/100/04 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

 

Wersja XML