Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 30 lipiec 2004r.

Na sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr XVI/101/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

2. Uchwała Nr XVI/102/04 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Domaszowice na lata 2004-2006.

3. Uchwała Nr XVI/103/04 w sprawie przystąpienia do realizacji i deklaracji zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie zadania pn. ,,Modernizacja drogi gminnej w Siemysłowie"

 

 

Wersja XML