Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 28 luty 2005r.

Na sesji podjeto uchwały:

PDFUchwała Nr XXII.144.05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki....PDF

PDFUchwała Nr XXII.145.05 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Domaszowice oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.PDF

PDFUchwała Nr XXII.146.05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Strzelce.PDF

PDFUchwała Nr XXII.147.05 w sprawie przystąpienia do realizacji i deklaracji zabezpieczenia środków finansowych....PDF

PDFUchwała Nr XXII.148.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XV.95.04 Rady Gminy Domaszowice....PDF

PDFUchwała Nr XXII.149.05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Domaszowicach na rok 2005.PDF

PDFUchwała Nr XXII.150.05 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami....PDF

Załączniki do powyższej uchwały: DOCPOŚ Domaszowice.doc  DOCWybrane inf.społ.-gosp..doc   DOCHarmonogram zadań własnych.doc   DOCPlan Gospodarki Odpadami dla Gminy Domaszowice.doc   DOCSchemat gospodarki odpadami.doc   DOCSpis treści.doc  

PDFUchwała Nr XXII.151.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.141.04 Rady Gminy w Domaszowicach....PDF

PDFUchwała Nr XXII.152.05 w sprawie uchwalenia Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Domaszowice na lata 2004-2015 ze szczególnym....PDF

Załącznik do powyższej uchwały: DOCStrategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.doc

PDFUchwała Nr XXII.153.05 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej 56.PDF

PDFUchwała Nr XXII.154.05 w sprawie powołania Sekretarza Gminy.PDF


informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: Mariola Czochór
data wytworzenia: 28-02-2005
Wersja XML