Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 30 stycznia 2007r.

Na sesji podjęto uchwały:

PDFUchwała Nr V.19.07.PDF - uchwalenie planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2007

PDFUchwała Nr V.20.07.PDF - uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2007 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych

PDFUchwała Nr V.21.07.PDF - ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Domaszowice

PDFUchwała Nr V.22.07.PDF - uchwalenie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych na rok 2007 Gminy Domaszowice


informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: osoby przygotowujące uchwały
data wytworzenia: 2007.01.30
Wersja XML