Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 27 kwietnia 2007r.

Na sesji podjęto uchwały:

PDFUchwała Nr VII.33.07.PDF - udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium w zwiazku z wykonaniem budżetu gminy za 2006r.

PDFUchwała Nr VII.34.07.PDF - powołanie doraźnej Komisji specjalnej ds. rozwoju lokalnego

PDFUchwała Nr VII.35.07.PDF - wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

PDFUchwała Nr VII.36.07.PDF - ustalenie wynagrodzenia i wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i przedszkolach

PDFUchwała Nr VII.37.07.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 2007.04.27
Wersja XML