Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 31 sierpnia 2007r.

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy:

PDFUchwała Nr IX.46.07.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

PDFUchwała Nr IX.47.07.PDF - procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

PDFUchwała Nr IX.48.07.PDF - określenie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

PDFUchwała Nr IX.49.07.PDF - kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice

PDFUchwała Nr IX.50.07.PDF - zasady udzielania i rozliczania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom będącym dyrektorami szkół, przedszkoli lub pełniacych inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice

PDFUchwała Nr IX.51.07.PDF - uchylenie uchwały nr VIII/45/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 03 lipca 2007r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia w imeiniu Gminy Domaszowice zamówienia publicznego na "Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim - opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji dla miejscowości Domaszowice, Strzelce, Gręboszów" dla Zakładu Wodociagów i Usług Komunalnych "EKOWOD" spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie

PDFUchwała Nr IX.52.07.PDF - wyrażenie zgody na likwidację Komunalnego Zwiazku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej 56

PDFUchwała Nr IX.53.07.PDF - odwołanie Skarbnika Gminy

PDFUchwała Nr IX.54.07.PDF - powołanie Skarbnika Gminy

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: osoby przygotowujące uchwały
data wytworzenia: 2007.08.31
Wersja XML