Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 29 kwiecień 2008r.

Na sesji podjęto uchwały:

PDFUchwała XVI.86.08.PDF - udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium w związku z wykonaniem budżetu gminy za 2007r.

PDFUchwała XVI.87.08.PDF - zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Siemysłów

DOCPlan odnowy wsi Siemysłów.doc

XLSZałącznik 2 do Planu Odnowy Wsi Siemysłów.xls

PDFUchwała XVI.88.08.PDF - zmiana uchwały Nr XII/65/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2007-2013

XLSZałącznik 2 do Planu.xls

DOCZałącznik 1 do Planu.doc


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownicy Urzędu Gminy
Data wytworzenia: 2008.04.29
Wersja XML