Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 15 września 2008r.

Na sesji podjęto uchwały:

PDFUchwała XIX.103.08.PDF - wyznaczenie kandydata na przedstawiciela Gminy Domaszowice do Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

PDFUchwała XIX.104.08.PDF - zmiana uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Domaszowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” w charakterze członka zwyczajnego

PDFUchwała XIX.105.08.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XIII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008r.

PDFUchwała XIX.106.08.PDF - uchylenie uchwały Nr XVII/93/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach w Gminie Domaszowice


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: pracownicy przygotowujący uchwały
Data wytworzenia: 2008.09.15
Wersja XML