Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 17 listopada 2008r.

Na sesji podjjeto uchwały:


PDFUchwała XXI.110.08.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XIII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008r.

PDFUchwała XXI.111.08.PDF - zmiana uchwały Nr XII/65/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2007-2013

DOCZałącznik 1 do Planu - zmianadruga.doc

XLSZałącznik 2 do Planu - zmiana druga.xls

PDFUchwała XXI.112.08.PDF - zmiana uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siemysłów

PDFUchwała XXI.113.08.PDF - zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Gręboszów na lata 2008-2015

XLSZałącznik 2 do planu Odnowy Wsi Gręboszów.xls

PDFUchwała XXI.114.08.PDF - zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Polkowskie na lata 2008-2015

DOCPlan odnowy miejscowosci Polkowskie.doc

XLSZałącznik 2 do Planu Odnowy Wsi Polkowskie.xls

PDFUchwała XXI.115.08.PDF - opinia do projektu aglomeracji Namysłów

PDFUchwała XXI.116.08.PDF - obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na rok 2009

PDFUchwała XXI.117.08.PDF - określenie wysokości stawek w podatku od nieruchomości

PDFUchwała XXI.118.08.PDF - zwolnienia od podatku od nieruchomości

PDFUchwała XXI.119.08.PDF - zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów odnośnie przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych

PDFUchwała XXI.120.08.PDF - powołanie Skarbnika Gminy Domaszowice

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: osoby przygotowujące uchwały
Data wytworzenia: 2008.11.17
Wersja XML