Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXXV RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 5 MARCA 2010 R.

PDFUchwała.XXXV.201.10.2010-03-05 logo Ferma.pdf

PDFUchwała.XXXV.202.10.2010-03-05 stypendia szkolne.pdf

PDFUchwała.XXXV.203.10.2010-03-05 Zmiana Programu Profilaktyki i Rozwiązywan.pdf

PDFUchwała.XXXV.204.10.2010-03-05 PAL zmiana.pdf

PDFUchwała.XXXV.205.10.2010-03-05planpracy.pdf

PDFUchwała.XXXV.206.10.2010-03-05 WPRiMUW ekowod.pdf

PDFUchwała.XXXV.207.10.2010-03-05 pożyczka WFOŚ.pdf

PDFUchwała.XXXV.208.10.2010-03-05 pożyczka BGK.pdf

PDFUchwała.XXXV.209.10.2010-03-05 kredyt termomodernizacja.pdf

PDFUchwała.XXXV.210.10.2010-03-05 kredyt świetlica Siemysłów.pdf

PDFUchwała.XXXV.211.10.2010-03-05 f sołecki.pdf

PDFUchwała.XXXV.212.10.2010-03-05 nagrody twórczość artystyczna...pdf

PDFUchwała.XXXV.213.10.2010-03-05 zmieniająca budżet.pdf

PDFUchwała.XXXV.214.10.2010-03-05 szpital w Kup.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dopmaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariola Czochór
Data wytworzenia: 2010-03-05
Wersja XML