Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN PRACY

AKTUALNY REGULAMIN PRACY WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM:

PDFZarządzenie.OR.120.25.2012.2012-12-21 w sprawie regulamin pracy.pdf

 

POPRZEDNIE REGULAMINY WRAZ ZE ZMIANAMI:

DOCZARZĄDZENIE Nr OR.0151.1.05.doc

DOCREGULAMIN PRACY.doc

PDFZmiana Regulaminu Pracy z dnia 27 stycznia 2006r..PDF

PDFZmiana Regulaminu Pracy z dnia 13 marca 2006r..PDF

PDFZmiana Regulaminu Pracy z dnia 15 maja 2006r..PDF

Wersja XML