Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2005r.

Zarządzenia Wójta Gminy Domaszowice jako organu gminy OR.0151:

PDFZarządzenie Nr OR.0151.1.05.PDF - Regulamin Pracy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.1a.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.2.05.PDF - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.4.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.5.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.6.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.7.05.PDF - ogłoszenie konkursu ofert

PDFZarządzenie Nr OR.0151.8.05.PDF - powołanie urzędnika wyborczego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.8a.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.9.05.PDF - powołanie komisji do wyboru oferty

PDFZarządzenie Nr OR.0151.10.05.PDF - ustalenie stawek czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.11.05.PDF - informacja o numerach i granicach obwodów  głosowania

PDFZarządzenie Nr OR.0151.12.05.PDF - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.13.05.PDF - powołanie składów obwodowych komisji wyborczych - Sejm i Senat

PDFZarządzenie Nr OR.0151.14.05.PDF - powierzenie obowiązków Dyrektora SP Polkowskie

PDFZarządzenie Nr OR.0151.14a.05.PDF - upoważnienie do prowadzenia postepowania alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.15.05.PDF - powierzenie stanowiska Dyrektora SP Strzelce

PDFZarządzenie Nr OR.0151.16.05.PDF - powołanie składów obwodowych komisji wyborczych - Prezydent RP

PDFZarządzenie Nr OR.0151.17.05.PDF - powołanie składów obwodowych komisji wyborczych - Prezydent RP

PDFZarządzenie Nr OR.0151.18.05.PDF - zmiany w budżecie gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.19.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.20.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.21.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.22.05.PDF - zmiany w budżecie gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.22a.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.23.05.PDF - powołanie Komisji Konkursowej

PDFZarządzenie Nr OR.0151.24.05.PDF - projekt uchwały budżetowej na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.25.05.PDF - zmiany w budżecie gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.27.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.28.05.PDF - zmiany w budżecie gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.29.05.PDF - zmiany w układzie wykonawczym gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.29a.05.PDF - zmiany w budżecie gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.30.05.PDF - powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

Zarządzenia Wójta Gminy Domaszowice jako kierownika Urzędu OR.0152:


PDFZarządzenie Nr OR.0152-1.05.PDF - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej

PDFZarządzenie Nr OR.0152-2.05.PDF - powołanie stałej Komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0152-3.05.PDF - ustalenie normy zużycia paliwa

PDFZarządzenie Nr OR.0152-4.05.PDF - organizacja stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr OR.0152-5.05.PDF - nabycie nieruchomości

PDFZarządzenie Nr OR.0152-6.05.PDF - przeprowadzenie spisu z natury

PDFZarządzenie Nr OR.0152-7.05.PDF - zmiana Regulaminu Organizacyjnego

PDFZarządzenie Nr OR.0152.8.05.PDF - powołanie zespołu zadaniowego

PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.05.PDF - wprowadzenie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt


informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy
data wytworzenia: 09-09-2005


PDFZarządzenie Nr OR.0151.18.05.PDF

Wersja XML