Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2009r.


Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0151:

PDFZarządzenie Nr OR.0151.1.09.pdf-  ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2009

PDFZarządzenie Nr OR.0151.2.09.pdf- układ wykonawczy budżetu Gminy Domaszowice na 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.3.09.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.4.09.pdf- powołanie komisji ds. wyboru ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2009

PDFZarządzenie Nr OR.0151.6.09.pdf-  zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.7.09.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.8.09.pdf- dzierżawa nieruchomności stanowiącej własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.9.09.pdf- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.10.09.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.11.09.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.12.09.pdf- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.13.09.pdf- wyznaczenie osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie NR OR.0151.14.09.pdf- przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania  budżetu za 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.15.09.pdf- wyznaczenie miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszeń wyborczych

PDFZarządzenie Nr OR.0151.16.09.pdf- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.17.09.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.18.09.pdf- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.19.09.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.20.09.pdf- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.21.09.pdf- ustanowienie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.22.09.pdf- powołanie urzędnika wyborczego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.23.09.pdf- ustalenie standartów do opracowania arkuszy organizacyjnych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Domaszowice na rok szkolny 2009/10

PDFZarządzenie Nr OR.0151.24.09.pdf- informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.25.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.26.09.pdf- w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku

PDFZarządzenie Nr OR.0151.27.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarzadzenie Nr OR.0151.28.09.pdf- w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-26/09 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.29.09.pdf- w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-26/09 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.30.09.pdf- powołania Komisji ds. przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.31.09.pdf- w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151 - 25/08 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr OR.0151.32.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.33.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarzadzenie Nr OR.0151.34.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.35.09.pdf- w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.36.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.37.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.38.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.39.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarzadzenie Nr OR.0151.40.09.pdf- wyznaczenia osób do składu komisji określonej w Zarządzeniu Nr 118/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa opolskiego

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.41.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.42.09.pdf- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Piaseckiej - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.43.09.pdf- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Hendrysiak - Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.44.09.pdf- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Elżbiety Idzi - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

PDFZarządzenie Nr OR.0151.45.09.pdf- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Władysława Krzempka - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.46.09.pdf- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Wiolety Piłyp - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.47.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.48.09.pdf- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Barbary Bednarz - Skarbnik Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.49.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.50.09.pdf- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Zofii Kołodziej- Inspektor ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.51.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.52.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.53.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.54.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.55.09.pdf- w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD" Sp. z o. o w Namysłowie

PDFZarządzenie Nr OR.0151.56.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.57.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.58.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.59.09.pdf- w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

PDFZarządzenie Nr OR.0151.60.09.pdf- w sprawie zminany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.61.09.pdf- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.62.09.pdf- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.63.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.64.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.65.09 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.66.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.67.09 w sprawie ziany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.68.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.69.09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151.25.08 Wójta Gminy omaszowice z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia dokumentacji ...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.70.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.71.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.72.09 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.73.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.74.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.75.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.77.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.78.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.79.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.80.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.81.09 w sprawie powołania pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.82.09 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.83.09 w sprawie zmiany w kładzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.84.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.85.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.86.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.87.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.88.09 w sprawue zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.89.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.90.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.91.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.92.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.93.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.94.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.95.09 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury.pdf

 

Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.0152:

PDFZarządzenie Nr OR.0152.1.09.pdf- zmiana zarządzenia Nr OR. 0152-6/06 z dnia 13 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.2.09.pdf- wprowadzenie Regulaminu naboru Kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.3.09.pdf- szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania  egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.4.09.pdf- wprowadzenie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.5.09.pdf- wprowadzenie Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.6.09.pdf- określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.7.09.pdf- powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości budżetowej

PDFZarządzenie Nr OR.0152.8.09.pdf- wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

PDFRegulamin kontroli wewnętrznej.pdf

 PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.09.pdf- ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

PDFZarządzenie Nr OR.0152.10.09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. promocji.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.11.09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2009.01.02
Wersja XML