Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2010 r.

Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0151:

PDFZarządzenie Nr OR.0151.1.10 w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2010.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.2.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy omaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.3.10 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.4.10 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na 2010 rok nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.5.10 w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w szkołach i placówkach ...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.6.10 w sprawie ziany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.7.10 w sprawie powołania komisji ds. wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.8.10 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.9.10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0151.3.10...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.10.10 w sprawie przekazania kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaszowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.11.10 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.12.10 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.13.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.14.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.15.10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miny Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.16.10 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.17.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.18.10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0151.17.10 ...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.20.10 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Domaszowice konkursu na Najpiękniej ukwieconą posesję.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.21.10 w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.22.10 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.23.10 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.24.10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.25.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.26.10 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.27.10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151.20.10 ...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.28.10 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.29.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.30.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.31.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.32.10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.33.10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151.31.10 ...pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.34.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.35.10 w sprawie wyznaczenia osób do składu komisji ds. szacowania szkód ....pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.36.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.37.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy omaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.38.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.39.10 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objecia udziałów w ZWiUK EKOWOD sp. z o.o. w Namysłowie.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.40.10 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.41.10 w sprawie przedłuzenia powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Polkowskiem.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.42.10 w sprawie zmiany zarządzenia w spr ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.43.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.44.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.45.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.46.10 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i RIO w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.47.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.48.10 w sprawie powołania komisji konkursowej koron dożynkowych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.49.10 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.50.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.51.10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.52.10 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozów dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.53.10 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.54.10 w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.55.10 w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.56.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.57.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.58.10 w sprawie powolania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Wójta Gminy Domaszowice dla nauczycieli i dyrektorów placowek oswiatowych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.59.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.60.10 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.61.10 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obw komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.62.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.63.10 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO projektu budżetu Gminy Domaszowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.65.10 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.66.10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.68.10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.69.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.70.10 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej i zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.71.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.72.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy omaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.73.10 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej i zm budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.74.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.75.10 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządzczej.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.76.10 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.77.10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.78.10 w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Domaszowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.79.10 w sprawie przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.80.10 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.81.10 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.82.10 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.83.10 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0151.84.10 w sprawie ustalenia opłaty za ogrzanie 1m kwadratowego powierzchni użytkowej.pdf

 

Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.0152:

PDFZarządzenie Nr OR.0152.1.10 w sprawie planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.2.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.3.10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.4.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.5.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 r..pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.6.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.7.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.8.10 w sprawie ziany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.10.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.11.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.12.10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.13.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.14.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.15.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.16.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.17.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.18.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.19.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.20.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.21.10 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.22.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.23.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.24.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.25.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.26.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.28.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.29.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.30.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.31.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.32.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.33.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.34.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.35.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.36.10 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0152.37.10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: 2010.01.03

 

Wersja XML