Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA VI RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 27 maja 2011 r.

PDFUchwała.VI.34.2011.2011-05-27 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf

PDFUchwała.VI.35.2011.2011-05-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na rok 2011.pdf

PDFUchwała.VI.36.2011.2011-05-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletnie prognozy finansowejzm.wpf.pdf

PDFUchwała.VI.37.2011.2011-05-27 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę D-ce.pdf

PDFUchwała.VI.38.2011.2011-05-27 w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.pdf

PDFUchwała.VI.39.2011.2011-05-27 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf

PDFUchwała.VI.40.2011.2011-05-27 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce.pdf

PDFUchwała.VI.41.2011.2011-05-27 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wojta Gminy Domaszowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariola Czochór
Data wytworzenia: 27-05-2011 r.
Wersja XML