Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA VII RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 28 czerwca 2011 r.

PDFUchwała.VII.42.2011.2011-06-28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2010 rok..pdf

PDFUchwała.VII.43.2011.2011-06-28 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszoiwce absolutorium za 2010 rok..pdf

PDFUchwała.VII.44.2011.2011-06-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała.VII.45.2011.2011-06-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.VII.46.20011.2011-06-28 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy.pdf

PDFUchwała.VII.47.2011.2011-06-28 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice.pdf

PDFUchwała.VII.48.2011.2011-06-28 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice.pdf

PDFUchwała.VII.49.2011.2011-06-28 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.27.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Aktywna integracja mieszkańców....pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariola Czochór
Data wytworzenia: 2011-06-28
Wersja XML