Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XIII RADY GMINY DOMASZOWICE Z DNIA 14 luty 2012 r.

PDFUchwała.XIII.84.2012.2012-02-14 w sprawie zmmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFUchwała.XIII.85.2012.2012-02-14 ww sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice 2012 rok.pdf

PDFUchwała.XIII.86.2012.2012-02-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XII.65.07 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokoalnego.pdf

PDFUchwała.XIII.87.2012.2012-02-14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała.XIII.88.2012.2012-02-14 w sprawie uchwalenia WPRiMUWiK zakładu EKOWOD.pdf

PDFUchwała.XIII.89.2012.2012-02-14 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzelcach.pdf

PDFUchwała.XIII.90.2012.2012-02-14 w sprawie realizacji projektu Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariola Czochór
Data wytworzenia: 2012-02-14
Wersja XML